Giới thiệu chung

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

Tuyển dụng
Top công việc
Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
Nhân viên kinh doanh miền nam Phòng kinh doanh Thỏa thuận TP Hồ Chí Minh
Nhân viên xuất nhập khẩu chứng từ Phòng kế toán Thỏa thuận VP Hà Nội
Nhân viên kinh doanh miền nam Phòng kinh doanh Thỏa thuận TP Hồ Chí Minh
Nhân viên xuất nhập khẩu chứng từ Phòng kế toán Thỏa thuận VP Hà Nội
Phòng ban: Phòng kinh doanh
Thu nhập: Thỏa thuận
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Phòng ban: Phòng kế toán
Thu nhập: Thỏa thuận
Địa điểm VP Hà Nội
Phòng ban: Phòng kinh doanh
Thu nhập: Thỏa thuận
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Phòng ban: Phòng kế toán
Thu nhập: Thỏa thuận
Địa điểm VP Hà Nội
Giá trị cốt lõi
RC Group ra đời với sứ mệnh kiến tạo những giá trị khác biệt vì tương lai bền vững. Chúng tôi luôn nỗ lực tiên phong tạo ra những sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, mang giá trị cốt lõi từ tài nguyên đá, sở hữu sản phẩm chất vượt trội, nâng cao giá trị công trình và nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Tận Tâm

RC Group luôn đặt trọng tâm vào khách hàng, hướng mục tiêu vào những nhu cầu của khách hàng, đặt khách hàng lên trên, khách hàng luôn là ưu tiên, làm tốt và làm nhiều hơn nói, mang đến trải nghiệm hữu ích cho khách hàng trước và trong khi sử dụng dịch vụ, hàng hoá. Mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi quyết định (quy trình, chính sách, hành động,…) đều hướng đến lợi ích cho khách hàng, làm khách hàng hài lòng.

Tốc độ

RC Group đặt tôn chỉ “tốc độ hiệu quả trong từng hành động” ,Thực hành “Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh”

Trách nhiệm

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.
tuyen dung

Văn hóa đậm chất RCG

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Thể hiện và phát triển bản thân

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Tôn trọng và lắng nghe

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, RC Group luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên RC Group luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Quan tâm

ĐỂ TẠO NIỀM TIN

Luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu Đối tác – Khách hàng – Cộng sự và trân trọng cơ hội mà họ đem lại để tạo dựng được niềm tin.

Cạnh tranh

ĐỂ KHẲNG ĐỊNH

Dám chấp nhận cạnh tranh để khẳng định vị thế.

Thân thiết

ĐỂ THÀNH CÔNG

Chú trọng xây dựng quan hệ thân thiết bằng hữu với đối tác, khách hàng để cùng nhau đạt tới thành công.
back to top